IPI kode Preis Ortschaft Bewohnbarkeit frei stehend m2 Haus m2 Grund
IPI kode Bild Preis Ortschaft Bewohnbarkeit frei stehend m2 Haus m2 Grund

3181

CAIRO MONTENOTTE € 70.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 75 0

3054

CAIRO MONTENOTTE € 65.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren halb frei stehend 80 0

4516

PEZZOLO VALLE UZZONE € 55.000 PEZZOLO VALLE UZZONE zu restaurieren frei stehend 320 25.000

3837

CORTEMILIA € 85.000 CORTEMILIA sofort bewohnbar 85 0

2337

NUCETTO € 50.000 NUCETTO zu restaurieren halb frei stehend 200 1.000

4860

MILLESIMO € 95.000 MILLESIMO sofort bewohnbar halb frei stehend 75 0

4226

CAIRO MONTENOTTE € 60.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren 70 0

3994

CAIRO MONTENOTTE € 80.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 80 0

3897

SANTO STEFANO BELBO € 80.000 SANTO STEFANO BELBO zu restaurieren frei stehend 180 12.000

2387

DEGO € 95.000 DEGO sofort bewohnbar 90 0

3794

ROASCIO € 70.000 ROASCIO sofort bewohnbar frei stehend 400 500

4616

CENGIO € 55.000 CENGIO sofort bewohnbar halb frei stehend 90 1.000

4873

CAIRO MONTENOTTE € 80.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 80 0

4724

STELLA € 60.000 STELLA zu restaurieren frei stehend 200 50.000

3467

PIANA CRIXIA € 55.000 PIANA CRIXIA zu restaurieren frei stehend 0 0

4933

ROCCAVIGNALE € 50.000 ROCCAVIGNALE sofort bewohnbar frei stehend 110 100

3965

PIANA CRIXIA € 50.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar halb frei stehend 100 400

4944

OSIGLIA € 95.000 OSIGLIA sofort bewohnbar frei stehend 70 200

1907

CAMERANA € 80.000 CAMERANA nahezu bewohnbar frei stehend 550 10.000

3635

CAIRO MONTENOTTE € 75.000 CAIRO MONTENOTTE nahezu bewohnbar 85 0

4409

CAIRO MONTENOTTE € 60.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 70 0

1343

DEGO € 50.000 DEGO sofort bewohnbar halb frei stehend 100 2.080

2741

CAIRO MONTENOTTE € 90.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 100 500

4397

ALTARE € 98.000 ALTARE sofort bewohnbar halb frei stehend 100 20

2871

CORTEMILIA € 75.000 CORTEMILIA zu restaurieren frei stehend 180 3.790

1608

ROCCAVERANO € 84.000 ROCCAVERANO nahezu bewohnbar frei stehend 140 1.000

2374

€ 90.000 ALESSANDRIA sofort bewohnbar 90 0

1667

CAMERANA € 80.000 CAMERANA zu restaurieren frei stehend 200 20.000

1004

DENICE € 85.000 DENICE zu restaurieren frei stehend 220 8.000

4008

CENGIO € 80.000 CENGIO sofort bewohnbar 80 0

4144

ACQUI TERME € 80.000 ACQUI TERME sofort bewohnbar halb frei stehend 200 200

1912

CAIRO MONTENOTTE € 70.000 CAIRO MONTENOTTE 0 5.134

4752

DEGO € 60.000 DEGO sofort bewohnbar halb frei stehend 80 15

3643

CAMERANA € 90.000 CAMERANA sofort bewohnbar frei stehend 300 1.800

3709

PARETO € 79.000 PARETO sofort bewohnbar halb frei stehend 220 2.000

3708

CAIRO MONTENOTTE € 60.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren halb frei stehend 80 26.000

4840

MALLARE € 85.000 MALLARE sofort bewohnbar 70 0

4897

PIANA CRIXIA € 50.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar halb frei stehend 200 400

4104

CORTEMILIA € 80.000 CORTEMILIA 0 0

1903

MIOGLIA € 70.000 MIOGLIA sofort bewohnbar 90 0

1952

€ 60.000 CAIRO MONTENOTTE 120 1.000

4151

SALICETO € 55.000 SALICETO zu restaurieren frei stehend 120 14.000

3950

MILLESIMO € 70.000 MILLESIMO sofort bewohnbar 80 0

3964

CAIRO MONTENOTTE € 80.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 86 1.000

1864

CASTELLETTO UZZONE € 60.000 CASTELLETTO UZZONE zu restaurieren frei stehend 350 3.200

3519

COSSERIA € 90.000 COSSERIA nahezu bewohnbar halb frei stehend 120 100

4355

MIOGLIA € 85.000 MIOGLIA zu restaurieren frei stehend 160 300

3929

ROCCAVERANO € 75.000 ROCCAVERANO sofort bewohnbar frei stehend 300 1.000

4837

CAIRO MONTENOTTE € 75.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 140 1.500

4820

MILLESIMO € 63.000 MILLESIMO sofort bewohnbar halb frei stehend 80 0

2276

PEZZOLO VALLE UZZONE € 85.000 PEZZOLO VALLE UZZONE zu restaurieren frei stehend 200 1.000

2167

ROCCAVERANO € 50.000 ROCCAVERANO sofort bewohnbar frei stehend 480 5.700

3189

MONESIGLIO € 95.000 MONESIGLIO zu restaurieren frei stehend 300 60.000

3872

PIANA CRIXIA € 64.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar halb frei stehend 100 50

4575

CAIRO MONTENOTTE € 50.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 25 0

4305

DENICE € 95.000 DENICE zu restaurieren frei stehend 115 540

4309

CENGIO € 75.000 CENGIO sofort bewohnbar 90 3

4315

MOMBARCARO € 95.000 MOMBARCARO zu restaurieren frei stehend 250 7.000

4870

SPIGNO MONFERRATO € 80.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar halb frei stehend 120 100

4874

MONTEZEMOLO € 80.000 MONTEZEMOLO sofort bewohnbar halb frei stehend 100 500

2619

PEZZOLO VALLE UZZONE € 65.000 PEZZOLO VALLE UZZONE zu restaurieren halb frei stehend 250 120.000

2796

CARCARE € 50.000 CARCARE 120 1.000

2900

TORRE BORMIDA € 90.000 TORRE BORMIDA zu restaurieren frei stehend 230 1.500

4410

PIANA CRIXIA € 75.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar halb frei stehend 100 50

4460

CAIRO MONTENOTTE € 90.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 110 0

4243

SPIGNO MONFERRATO € 78.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar halb frei stehend 240 300

992

CARTOSIO € 50.000 CARTOSIO zu restaurieren frei stehend 190 4.000

3001

GORZEGNO € 95.000 GORZEGNO sofort bewohnbar frei stehend 250 7.500

4141

DEGO € 98.000 DEGO sofort bewohnbar halb frei stehend 0 6.700

4951

ALTARE € 70.000 ALTARE sofort bewohnbar halb frei stehend 240 5

4445

MURIALDO € 70.000 MURIALDO sofort bewohnbar 65 0

3890

PIANA CRIXIA € 55.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar halb frei stehend 70 0

4298

€ 70.000 CAIRO MONTENOTTE 0 0

2931

CAIRO MONTENOTTE € 90.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren halb frei stehend 100 0

2664

MONASTERO BORMIDA € 50.000 MONASTERO BORMIDA sofort bewohnbar halb frei stehend 200 500

4880

CAIRO MONTENOTTE € 80.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren frei stehend 150 25.000

2569

MURIALDO € 95.000 MURIALDO 0 3.300

4723

ALTARE € 80.000 ALTARE sofort bewohnbar 90 0

3629

CAIRO MONTENOTTE € 75.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 91 0

3407

€ 80.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 80 0

4857

SASSELLO € 85.000 SASSELLO zu restaurieren halb frei stehend 180 300

2949

ALTARE € 70.000 ALTARE zu restaurieren 75 50

4942

SANTO STEFANO BELBO € 70.000 SANTO STEFANO BELBO sofort bewohnbar 55 0

4542

CAIRO MONTENOTTE € 85.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 110 0

4361

€ 50.000 SPIGNO MONFERRATO 0 0

4332

CAIRO MONTENOTTE € 70.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren frei stehend 210 800

4975

CAIRO MONTENOTTE € 98.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren halb frei stehend 85 0

3015

CAIRO MONTENOTTE € 80.000 CAIRO MONTENOTTE nahezu bewohnbar halb frei stehend 300 100

3645

CAMERANA € 90.000 CAMERANA sofort bewohnbar halb frei stehend 100 300

2386

ORMEA € 85.000 ORMEA sofort bewohnbar frei stehend 70 500

4408

CAIRO MONTENOTTE € 90.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 95

4163

CAIRO MONTENOTTE € 70.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 35 0

4849

MURIALDO € 50.000 MURIALDO sofort bewohnbar halb frei stehend 85 0

4152

SPIGNO MONFERRATO € 85.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar halb frei stehend 400 120.000

4638

CAIRO MONTENOTTE € 70.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren halb frei stehend 200 12

4184

PONTINVREA € 74.000 PONTINVREA sofort bewohnbar 80 0

4062

ROCCAVIGNALE € 75.000 ROCCAVIGNALE zu restaurieren halb frei stehend 85 0

4799

ALTARE € 50.000 ALTARE sofort bewohnbar halb frei stehend 100 0

1908

ROCCAVERANO € 90.000 ROCCAVERANO zu restaurieren frei stehend 300 10.000

4757

CAIRO MONTENOTTE € 65.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 80 0

3024

CAIRO MONTENOTTE € 50.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 80 0

3092

CASTINO € 80.000 CASTINO zu restaurieren frei stehend 500 5.000

4750

MILLESIMO € 99.000 MILLESIMO sofort bewohnbar 55 0

3796

CAIRO MONTENOTTE € 80.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 96 50

3951

MILLESIMO € 90.000 MILLESIMO sofort bewohnbar 110 0

3029

SPIGNO MONFERRATO € 98.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar halb frei stehend 180 3.000

4217

CENGIO € 55.000 CENGIO sofort bewohnbar 90 0

4692

MILLESIMO € 80.000 MILLESIMO sofort bewohnbar halb frei stehend 100 24.000

4593

PLODIO € 50.000 PLODIO zu restaurieren halb frei stehend 200 2.660

4029

CRAVANZANA € 50.000 CRAVANZANA zu restaurieren frei stehend 130 8.900

4619

MILLESIMO € 99.000 MILLESIMO sofort bewohnbar halb frei stehend 150 2.700

4097

PLODIO € 60.000 PLODIO sofort bewohnbar halb frei stehend 100 2.000

4526

QUILIANO € 65.000 QUILIANO sofort bewohnbar halb frei stehend 60 0

2561

DEGO € 70.000 DEGO nahezu bewohnbar frei stehend 170 4.000

4267

SPIGNO MONFERRATO € 99.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar 120 0

2691

NIELLA BELBO € 70.000 NIELLA BELBO zu restaurieren frei stehend 300 4.000

4557

CENGIO € 70.000 CENGIO sofort bewohnbar halb frei stehend 85 0

3248

CENGIO € 80.000 CENGIO sofort bewohnbar 80 0

3999

ALTARE € 87.000 ALTARE sofort bewohnbar 72 0

3983

CAIRO MONTENOTTE € 55.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren halb frei stehend 200 20

4206

CAIRO MONTENOTTE € 65.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 65 0

3567

ALTARE € 75.000 ALTARE zu restaurieren 130 0

3866

CARCARE € 70.000 CARCARE 142 1.300

4095

CAIRO MONTENOTTE € 85.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 65 0

4632

CAIRO MONTENOTTE € 58.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 65 0

1034

ROASCIO € 80.000 ROASCIO sofort bewohnbar halb frei stehend 80 4.600

1055

SALICETO € 80.000 SALICETO sofort bewohnbar halb frei stehend 200 20.000

3812

OSIGLIA € 85.000 OSIGLIA zu restaurieren frei stehend 650 100

1593

PARETO € 90.000 PARETO sofort bewohnbar halb frei stehend 130 50

1612

SPIGNO MONFERRATO € 50.000 SPIGNO MONFERRATO zu restaurieren frei stehend 120 38.660

1670

PARETO € 55.000 PARETO sofort bewohnbar halb frei stehend 240 500

1695

€ 55.000 CAIRO MONTENOTTE 0 1.237

4854

CENGIO € 60.000 CENGIO sofort bewohnbar 90 0

1994

ROCCAVIGNALE € 75.000 ROCCAVIGNALE sofort bewohnbar halb frei stehend 155 500

3816

CAIRO MONTENOTTE € 93.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 90 0

3098

MARANZANA € 65.000 MARANZANA sofort bewohnbar frei stehend 220 800

2160

CAIRO MONTENOTTE € 50.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 70 0

2162

BORGOMALE € 85.000 BORGOMALE zu restaurieren halb frei stehend 400 2.000

3432

CENGIO € 95.000 CENGIO sofort bewohnbar 90 0

2192

MONTEZEMOLO € 60.000 MONTEZEMOLO sofort bewohnbar 90 0

2223

SALICETO € 80.000 SALICETO zu restaurieren halb frei stehend 500 4.400

4438

ROCCAVERANO € 70.000 ROCCAVERANO sofort bewohnbar halb frei stehend 250 2.200

2302

PARETO € 75.000 PARETO sofort bewohnbar frei stehend 120 800

2328

SPIGNO MONFERRATO € 90.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar halb frei stehend 230 1.000

2335

NUCETTO € 60.000 NUCETTO zu restaurieren frei stehend 200 2.000

3229

PEZZOLO VALLE UZZONE € 50.000 PEZZOLO VALLE UZZONE zu restaurieren frei stehend 280 70.000

1453

CRAVANZANA € 55.000 CRAVANZANA sofort bewohnbar frei stehend 100 50

2495

SPIGNO MONFERRATO € 60.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar frei stehend 200 10.000

3682

DEGO € 85.000 DEGO sofort bewohnbar frei stehend 90 200

2640

SALICETO € 75.000 SALICETO zu restaurieren halb frei stehend 100 0

2679

€ 60.000 CAIRO MONTENOTTE 0 1.000

2696

BISTAGNO € 70.000 BISTAGNO zu restaurieren frei stehend 150 22.000

2820

MALLARE € 75.000 MALLARE sofort bewohnbar 90 0

2839

PIANA CRIXIA € 55.000 PIANA CRIXIA zu restaurieren halb frei stehend 340 10.000

2867

PARETO € 80.000 PARETO nahezu bewohnbar frei stehend 220 8.600

2906

CAIRO MONTENOTTE € 65.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 90 0

2950

BOSIA € 50.000 BOSIA zu restaurieren frei stehend 100 5.000

3032

CAIRO MONTENOTTE € 95.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 73 0

3051

CENGIO € 75.000 CENGIO sofort bewohnbar 100 0

3058

MERANA € 50.000 MERANA zu restaurieren halb frei stehend 400 3.500

3131

PIANA CRIXIA € 59.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar frei stehend 75 105

3155

SPIGNO MONFERRATO € 82.000 SPIGNO MONFERRATO zu restaurieren halb frei stehend 500 200

3173

CASTELLETTO D'ERRO € 70.000 CASTELLETTO D'ERRO zu restaurieren frei stehend 90 10.273

3312

€ 95.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 300 0

3523

CAIRO MONTENOTTE € 75.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 70 0

3372

SPIGNO MONFERRATO € 59.000 SPIGNO MONFERRATO zu restaurieren halb frei stehend 200 200

3387

GIUSVALLA € 80.000 GIUSVALLA nahezu bewohnbar halb frei stehend 100 0

3391

GOTTASECCA € 80.000 GOTTASECCA sofort bewohnbar frei stehend 100 600

3393

CAIRO MONTENOTTE € 75.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 50

3411

CAIRO MONTENOTTE € 98.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 85 0

2633

BISTAGNO € 60.000 BISTAGNO nahezu bewohnbar halb frei stehend 400 50

3496

PARETO € 70.000 PARETO sofort bewohnbar halb frei stehend 130 210

3556

DEGO € 95.000 DEGO sofort bewohnbar halb frei stehend 60 10

3573

MONTEZEMOLO € 75.000 MONTEZEMOLO sofort bewohnbar 120 0

3592

MONTECHIARO D'ACQUI € 75.000 MONTECHIARO D'ACQUI zu restaurieren halb frei stehend 100 8.000

3605

CESSOLE € 95.000 CESSOLE zu restaurieren halb frei stehend 150 200

3627

CAIRO MONTENOTTE € 69.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 80 0

3628

CAIRO MONTENOTTE € 65.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 74 0

3634

CAIRO MONTENOTTE € 90.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren 95 0

3644

CAMERANA € 80.000 CAMERANA zu restaurieren frei stehend 400 1.500

2991

PIANA CRIXIA € 70.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar halb frei stehend 150 4.100

3670

PIANA CRIXIA € 60.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar frei stehend 80 1.000

3684

DEGO € 55.000 DEGO sofort bewohnbar frei stehend 150 26.000

3711

CAIRO MONTENOTTE € 70.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 100 0

3736

PIANA CRIXIA € 85.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar halb frei stehend 120 0

3754

CENGIO € 55.000 CENGIO sofort bewohnbar 80 0

3755

CAIRO MONTENOTTE € 69.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 90 0

3793

CASTELLINO TANARO € 60.000 CASTELLINO TANARO zu restaurieren frei stehend 150 10.000

3809

CENGIO € 90.000 CENGIO sofort bewohnbar 85 0

3814

DENICE € 70.000 DENICE zu restaurieren halb frei stehend 300 1.010

3823

CRAVANZANA € 60.000 CRAVANZANA sofort bewohnbar halb frei stehend 150 50

3875

CAIRO MONTENOTTE € 75.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 50 0

3882

CARCARE € 95.000 CARCARE sofort bewohnbar 70 0

3912

CAIRO MONTENOTTE € 63.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 50 1.000

3977

DEGO € 70.000 DEGO nahezu bewohnbar frei stehend 200 200

4009

MERANA € 70.000 MERANA sofort bewohnbar halb frei stehend 240 5.000

4027

€ 60.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 90 0

4028

SPIGNO MONFERRATO € 60.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar frei stehend 250 2.000

4030

PIANA CRIXIA € 50.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar halb frei stehend 140 100

2534

MIOGLIA € 90.000 MIOGLIA zu restaurieren frei stehend 80 1.000

4068

MILLESIMO € 75.000 MILLESIMO 180 0

4078

DEGO € 60.000 DEGO sofort bewohnbar frei stehend 150 1.500

4125

LEVICE € 95.000 LEVICE sofort bewohnbar frei stehend 75 3.800

2225

MERANA € 50.000 MERANA sofort bewohnbar halb frei stehend 130 2.800

4228

CAIRO MONTENOTTE € 88.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 75 0

4252

CAIRO MONTENOTTE € 65.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 85 0

4263

PIANA CRIXIA € 60.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar frei stehend 180 2.500

4266

DENICE € 75.000 DENICE zu restaurieren frei stehend 250 3.000

4274

SPIGNO MONFERRATO € 50.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar halb frei stehend 250 3.000

4276

MALLARE € 90.000 MALLARE zu restaurieren halb frei stehend 130 0

4278

PIANA CRIXIA € 60.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar halb frei stehend 65 0

4284

CAIRO MONTENOTTE € 85.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 60 0

4287

CARCARE € 98.000 CARCARE sofort bewohnbar 60 0

4322

SPIGNO MONFERRATO € 70.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar halb frei stehend 80 45.000

4329

ZINOLA € 50.000 ZINOLA 100 0

4338

CAIRO MONTENOTTE € 90.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 130 0

4359

MOMBALDONE € 60.000 MOMBALDONE sofort bewohnbar halb frei stehend 120 0

4372

CENGIO € 98.000 CENGIO sofort bewohnbar 80 100

4373

SPIGNO MONFERRATO € 85.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar frei stehend 400 8.000

4386

SESSAME € 70.000 SESSAME sofort bewohnbar frei stehend 200 1.000

4394

CENGIO € 50.000 CENGIO sofort bewohnbar halb frei stehend 65 0

4407

CENGIO € 69.000 CENGIO nahezu bewohnbar halb frei stehend 80 60

4412

MILLESIMO € 70.000 MILLESIMO sofort bewohnbar halb frei stehend 60 0

4414

MONTECHIARO D'ACQUI € 60.000 MONTECHIARO D'ACQUI nahezu bewohnbar frei stehend 200 7.500

4423

CENGIO € 75.000 CENGIO sofort bewohnbar 90 0

4430

SALICETO € 95.000 SALICETO nahezu bewohnbar halb frei stehend 200 1.000

4447

MURIALDO € 75.000 MURIALDO sofort bewohnbar halb frei stehend 75 0

4448

MILLESIMO € 80.000 MILLESIMO sofort bewohnbar halb frei stehend 120 0

4461

MURAZZANO € 80.000 MURAZZANO zu restaurieren frei stehend 580 25.000

4485

CAIRO MONTENOTTE € 95.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 85 0

4487

GIUSVALLA € 80.000 GIUSVALLA sofort bewohnbar frei stehend 70 500

4490

SAVONA € 99.000 SAVONA sofort bewohnbar halb frei stehend 52 0

4529

BENE VAGIENNA € 70.000 BENE VAGIENNA zu restaurieren 0 2.000

4540

CAIRO MONTENOTTE € 75.000 CAIRO MONTENOTTE nahezu bewohnbar halb frei stehend 120 0

4553

CARTOSIO € 80.000 CARTOSIO nahezu bewohnbar frei stehend 130 2.500

4555

CAIRO MONTENOTTE € 65.000 CAIRO MONTENOTTE nahezu bewohnbar halb frei stehend 55 0

4567

CAIRO MONTENOTTE € 95.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 110 10

4573

CIGLIE' € 60.000 CIGLIE' sofort bewohnbar halb frei stehend 360 2.000

4579

ROCCAVERANO € 50.000 ROCCAVERANO sofort bewohnbar frei stehend 190 150

4614

PONTI € 93.500 PONTI sofort bewohnbar halb frei stehend 130 400

4626

CAIRO MONTENOTTE € 98.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 130 0

4640

MALLARE € 50.000 MALLARE zu restaurieren frei stehend 160 0

4641

SAVONA € 55.000 SAVONA 12 0

4669

DENICE € 90.000 DENICE sofort bewohnbar halb frei stehend 180 1.200

4683

DENICE € 95.000 DENICE sofort bewohnbar halb frei stehend 140 6.700

4686

ALTARE € 60.000 ALTARE sofort bewohnbar halb frei stehend 40 0

4694

CAIRO MONTENOTTE € 80.000 CAIRO MONTENOTTE nahezu bewohnbar halb frei stehend 90 17.510

4705

CARCARE € 80.000 CARCARE sofort bewohnbar 75 100

4713

CARCARE € 95.000 CARCARE zu restaurieren halb frei stehend 80 0

4748

CAIRO MONTENOTTE € 64.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 70 0

4753

ALTARE € 65.000 ALTARE sofort bewohnbar halb frei stehend 110 0

4839

DENICE € 95.000 DENICE zu restaurieren frei stehend 450 36.000

4755

ROCCAVERANO € 90.000 ROCCAVERANO zu restaurieren frei stehend 300 4.500

4325

CAIRO MONTENOTTE € 60.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 80 0

4777

SPIGNO MONFERRATO € 55.000 SPIGNO MONFERRATO zu restaurieren halb frei stehend 500 0

4785

DEGO € 85.000 DEGO sofort bewohnbar frei stehend 200 3.900

4786

ROCCAVIGNALE € 85.000 ROCCAVIGNALE sofort bewohnbar halb frei stehend 130 600

4788

SPIGNO MONFERRATO € 75.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar frei stehend 300 300

4789

DEGO € 60.000 DEGO sofort bewohnbar frei stehend 150 400

4801

ALTARE € 70.000 ALTARE sofort bewohnbar halb frei stehend 180 0

4816

MOMBARCARO € 60.000 MOMBARCARO sofort bewohnbar halb frei stehend 260 2.700

4822

PALLARE € 80.000 PALLARE zu restaurieren frei stehend 170 1.000

4827

CAIRO MONTENOTTE € 89.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 80 0

4863

ALTARE € 75.000 ALTARE zu restaurieren halb frei stehend 75 50

4885

SPIGNO MONFERRATO € 50.000 SPIGNO MONFERRATO sofort bewohnbar 90 0

4889

CAIRO MONTENOTTE € 85.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 100 0

4896

DENICE € 90.000 DENICE sofort bewohnbar frei stehend 220 50.000

4901

CAIRO MONTENOTTE € 80.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 65 0

4927

PARETO € 65.000 PARETO sofort bewohnbar halb frei stehend 150 2.500

4928

CAIRO MONTENOTTE € 98.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 100 0

4929

CAIRO MONTENOTTE € 85.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 70 0

4935

DEGO € 60.000 DEGO zu restaurieren frei stehend 80 500

4937

PARETO € 70.000 PARETO sofort bewohnbar halb frei stehend 250 1.000

4945

PARETO € 75.000 PARETO sofort bewohnbar halb frei stehend 150 800

4955

CAIRO MONTENOTTE € 55.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 70 0

4957

CAIRO MONTENOTTE € 65.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 70 0

4965

ROCCAVERANO € 60.000 ROCCAVERANO sofort bewohnbar frei stehend 75 2.000

4969

ALTARE € 60.000 ALTARE nahezu bewohnbar 90 0

4971

CARCARE € 88.000 CARCARE sofort bewohnbar 75 0

4977

CAIRO MONTENOTTE € 99.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar halb frei stehend 75 0

4987

ALTARE € 65.000 ALTARE sofort bewohnbar halb frei stehend 75 0

4339

CAIRO MONTENOTTE € 80.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 138 50

2817

PLODIO € 95.000 PLODIO sofort bewohnbar 80 0

1089

PIANA CRIXIA € 60.000 PIANA CRIXIA sofort bewohnbar halb frei stehend 70 67.000

2855

CAIRO MONTENOTTE € 60.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 55 0

4970

ALTARE € 85.000 ALTARE sofort bewohnbar 80 0

1953

MALLARE € 80.000 MALLARE nahezu bewohnbar halb frei stehend 350 3.000

4478

VISONE € 50.000 VISONE sofort bewohnbar 40 0

2389

PIANA CRIXIA € 95.000 PIANA CRIXIA zu restaurieren halb frei stehend 300 20

4797

CAIRO MONTENOTTE € 76.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren 90 0

4823

CAIRO MONTENOTTE € 87.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren 95 0

2951

BOSIA € 85.000 BOSIA zu restaurieren frei stehend 180 5.000

4201

ROCCHETTA PALAFEA € 99.000 ROCCHETTA PALAFEA zu restaurieren frei stehend 100 25.000

3034

PIANA CRIXIA € 70.000 PIANA CRIXIA zu restaurieren halb frei stehend 160 500

3938

CAIRO MONTENOTTE € 95.000 CAIRO MONTENOTTE sofort bewohnbar 90 0

3632

CORTEMILIA € 90.000 CORTEMILIA sofort bewohnbar 80 0

2168

ROCCAVERANO € 78.000 ROCCAVERANO zu restaurieren frei stehend 200 3.000

3414

BERGOLO € 60.000 BERGOLO zu restaurieren frei stehend 300 2.000

4093

CARCARE € 90.000 CARCARE nahezu bewohnbar 70 0

3993

CAIRO MONTENOTTE € 60.000 CAIRO MONTENOTTE 0 0

2634

CESSOLE € 70.000 CESSOLE ruine frei stehend 250 11.000

4436

CAIRO MONTENOTTE € 55.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren halb frei stehend 80 0

4489

OSIGLIA € 90.000 OSIGLIA sofort bewohnbar halb frei stehend 160

4515

PEZZOLO VALLE UZZONE € 90.000 PEZZOLO VALLE UZZONE sofort bewohnbar halb frei stehend 300 800

3061

MOMBARCARO € 60.000 MOMBARCARO zu restaurieren frei stehend 190 2.000

3992

CAIRO MONTENOTTE € 80.000 CAIRO MONTENOTTE 70 0

3225

MONESIGLIO € 65.000 MONESIGLIO nahezu bewohnbar halb frei stehend 250 5.000

2722

PARETO € 57.000 PARETO sofort bewohnbar halb frei stehend 80 3.000

3599

€ 75.000 CAIRO MONTENOTTE zu restaurieren 95 0

2857

€ 85.000 CAIRO MONTENOTTE 100 0

3489

ROCCAVERANO € 99.000 ROCCAVERANO sofort bewohnbar frei stehend 200 5.000

2297

PAROLDO € 50.000 PAROLDO zu restaurieren frei stehend 450 11.000

1313

MONESIGLIO € 98.000 MONESIGLIO sofort bewohnbar frei stehend 130 4.200